https://www.hnutie-stabilita.com/

HNUTIE-STABILITA

SLOVENSKO 

Sme presvedčení, že súčasný domáci aj zahraničný politický a hospodársky vývoj nepraje rozvoju toho najdôležitejšieho čo človek má a tým je rodina. 

Základná bunka spoločnosti, bez ktorej neprežije žiadny štát. Slováci nemôžu zabúdať na zápas našich predkov o národné sebaurčenie a musia brániť svoje záujmy! Štát je tu na to, aby čo najviac podporoval všetkých členov rodiny, ich spoločenské a ekonomické aktivity.

Ak bude Slovenská republika využívať svoju geografickú polohu, ľudský kapitál a ekonomické predpoklady, môže byť viac sebestačnou a bezpečnou krajinou, v ktorej bude zabezpečené trvalo udržateľné zlepšovanie životnej úrovne jej občanov. Veľmi citlivo vnímame ohrozenie slovenských rodín zvonku, ale aj zvnútra.

Akékoľvek zmeny k lepšiemu môže na Slovensku urobiť iba taký politický subjekt, ktorý sa zodpovedá iba vám - voličom. Preto si našu kampaň platíme sami. Nemáme nikoho v pozadí, nie sme nikomu zaviazaní a môžeme sa rozhodovať slobodne. Nebudeme zohľadňovať záujmy nikoho iného, iba tie vaše.

Ak nám chcete pomôcť vyzbierať 10-tísic podpisov aby strana mohla vzniknúť a bojovať za vaše záujmy a za záujmy Slovenska tak aj touto cestou  Nás viete podporiť. Podpísane dokumenty  odošlite na uvedenú adresu sídla strany alebo osobne prineste  na krajskú kanceláriu Hnutia Stabilita : Viac informácii na Facebooku - Hnutie Stabilita 

Vytvorte si webové stránky zdarma!
https://www.hnutie-stabilita.com/