ŽILINSKÝ KRAJ 


Zdenka Janovcová 

 Dočasne povereny Predseda - Kraj Žilina Člen Predsedníctva

Juraj Brodňan

Predseda - Okres Žilina 


Denisa Janovec 

Predseda - Okres Ružomberok 


 BANSKO BYSTRICKY KRAJ 


Rudolf Švantner

Predseda - Bansko Bystrického Kraja
Člen predsedníctva  

Už je čas zastaviť túto dnešnú zlú politickú situáciu na Slovensku, ktorá nás tlačí na hranicuchudoby a nedodržiava Ústavu Slovenskej republiky, demokraciu a základné ľudské práva.Občania už pomaly strácajú svoju zem pod nohami a neveria v budúcnosť Slovenskéhonároda.Každý občan na Slovensku má právo žiť slobodný a dôstojný život, má právo na kvalitnévzdelanie, dostupnú zdravotnú starostlivosťa iné potrebné istoty v živote, byť sebestačný,žiťživot bez stresu a tráviť čas v súkromí so svojou rodinou.Našim cieľom je viesť Slovensko k sebestačnosti a spravodlivosti, aby neboli porušovanéľudské práva všetkých občanov Slovenska.Veríme, že spoločne dokážeme vybudovať lepšiu budúcnosťnašej krajiny.                                                                                                           
Kontakt: svantner.hnutiestabilita@gmail.com

Bc. Martina Kubarová

Predseda - Okres Banská Bystrica 


Peter Žeravý

Dočasne poverený Predseda - Okres Brezno 


Tomáš Kováčik 

Dočasne poverený Predseda - Okres Krupina 


Pavel Karas 

Predseda - Okres Rimavská Sobota 


NITRIANSKY KRAJ 


Mariana Kamenská Ozorakova

Dočasne poverený Predseda - Okres Levice 


Vytvorte si webové stránky zdarma!